Z EDUKACJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

FUNDACJA AUCHAN NA RZECZ MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 2 w Płocku rozpoczyna rekrutację na zajęcia do projektu ,,Edukacja naszą przyszłością" w ramach współpracy z Fundacją Auchan. Otrzymane wsparcie od Fundacji to kwota 12500 Euro.

Grupę docelową stanowić będzie 500 osób z terenu miasta Płocka i okolic. Dziedzina, której dotyczy projekt, to szeroko pojęta edukacja, w tym nauka czytania, pisania, liczenia, prawidłowych nawyków odżywiania, dbałości o zdrowie, poszanowania środowiska oraz twórczego spędzania czasu wolnego. Projekt podzielony jest na trzy etapy.

Pierwszy etap projektu dotyczy konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży płockich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych.Drugi etap to działania dotyczące uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej. Trzeci etap skierowany jest do dzieci z terenu miasta Płocka.

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku od 5 do 16 lat na zajęcia z: terapii pedagogicznej - zajęcia indywidualne, integracji sensorycznej - zajęcia indywidualne, pedagogiki zabawy - metoda Klanza- zajęcia grupowe. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne. Karty zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie SOSW Nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, w godzinach 8.00 -15.00 oraz uzyskać bliższe informację pod numerem telefonu - 728113352.

  nagroda auchan 09 2012